Jan Vojtek

Jan Vojtek

18 years old pianist with number of achievments in his starting career, both on national and international level. From the most important ones is worth to mention his participation in final rounds of Gina Bachauer International piano competition (Salt Lake City, US), Absolute winner/Grand Prizes on Prague Junior Note (Prague, CZ), Kaunas Sonorum (Kaunas, Lithuania) and Hungarian National Piano competition (Békéscsaba, HU). He also won first prizes on number of competition both in Czech Republic and abroad. Gave performances both solo and with orchestra, most important ones are a series of 14 concerts with Olomouc Philharmonics and Tour in Japan with Symphonic orchestra of Brno National Theatre. Attended number of Masterclasses, most recently prestigious Tel-Hai International Piano Masterclasses in Israel, studying with Prof. Viktor Derevianko and also took lessons with Prof. Dmitri Bashkirov. Recently studies at Béla Bartók Conservatory of Music in Budapest under leadership of Gábor Eckhardt and Balázs Kecskés. In the past also learned from Prof. Ji?í Doležel at Janá?ek Academy in Brno.<br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><br />18-ti letý pianista s nemalým po?tem domácích i mezinárodních úsp?ch?. K nejd?ležit?jším pat?í ú?ast ve finále mezinárodní sout?že Giny Bachauer (Salt Lake City, US.), absolutní vít?zství na sout?žích Prague Junior Note (Praha, ?R), Kaunas Sonorum (Kunas, LT) a Národní klavírní sout?ži Ma?arských konzervato?í (Békéscsaba, HU). Získal také první ceny na Mezinárodní klavírní sout?ži v Košicích, Ústí nad Labem, a dalších. Koncertoval doma i v zahrani?í, sólov? i s orchestry, za zmínku stojí série 14 koncert? s Olomouckou filharmonií ?i Turné s Brn?nským divadelním orchestrem v Japonsku. Ú?astnil se ?ady kurz?, v posledních dvou letech se z??astnil prestižního klavírního kurzu Tel-Hai International Piano Masterclasses v Izraeli, kde dvakrát získal cenu Mariny Bondarenko pro nejlepší studenty. V Sou?asné dob? studuje na Konzervato?i Bély Bartóka v Budapešti u profesor? Gábora Eckhardta a Balázse Kecskése, spolupracoval na kurzech i privátních hodinách s Viktorem Dereviankem, Dmitry Bashkirovem, Ji?ím Doleželem, Janem Jiraským a dalšími.

18 years old pianist with number of achievments in his starting career, both on national and international level. From the most important ones is worth to mention his participation in final rounds of Gina Bachauer International piano competition (Salt Lake City, US), Absolute winner/Grand Prizes on Prague Junior Note (Prague, CZ), Kaunas Sonorum (Kaunas, Lithuania) and Hungarian National Piano competition (Békéscsaba, HU). He also won first prizes on number of competition both in Czech Republic and abroad. Gave performances both solo and with orchestra, most important ones are a series of 14 concerts with Olomouc Philharmonics and Tour in Japan with Symphonic orchestra of Brno National Theatre. Attended number of Masterclasses, most recently prestigious Tel-Hai International Piano Masterclasses in Israel, studying with Prof. Viktor Derevianko and also took lessons with Prof. Dmitri Bashkirov. Recently studies at Béla Bartók Conservatory of Music in Budapest under leadership of Gábor Eckhardt and Balázs Kecskés. In the past also learned from Prof. Ji?í Doležel at Janá?ek Academy in Brno.<br /><br />-------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><br />18-ti letý pianista s nemalým po?tem domácích i mezinárodních úsp?ch?. K nejd?ležit?jším pat?í ú?ast ve finále mezinárodní sout?že Giny Bachauer (Salt Lake City, US.), absolutní vít?zství na sout?žích Prague Junior Note (Praha, ?R), Kaunas Sonorum (Kunas, LT) a Národní klavírní sout?ži Ma?arských konzervato?í (Békéscsaba, HU). Získal také první ceny na Mezinárodní klavírní sout?ži v Košicích, Ústí nad Labem, a dalších. Koncertoval doma i v zahrani?í, sólov? i s orchestry, za zmínku stojí série 14 koncert? s Olomouckou filharmonií ?i Turné s Brn?nským divadelním orchestrem v Japonsku. Ú?astnil se ?ady kurz?, v posledních dvou letech se z??astnil prestižního klavírního kurzu Tel-Hai International Piano Masterclasses v Izraeli, kde dvakrát získal cenu Mariny Bondarenko pro nejlepší studenty. V Sou?asné dob? studuje na Konzervato?i Bély Bartóka v Budapešti u profesor? Gábora Eckhardta a Balázse Kecskése, spolupracoval na kurzech i privátních hodinách s Viktorem Dereviankem, Dmitry Bashkirovem, Ji?ím Doleželem, Janem Jiraským a dalšími.

Deutscher Musikrat
gemeinnützige Projektgesellschaft mbH
Europäische Musikbörse 

Weberstr. 59
53113 Bonn

Telefon: 0228 2091-0

Telefax: 0228 2091-200

musikboerse(at)musikrat.de